subota, 29. listopada 2016.Slikovni rezultat za antarktika flat earthMnogi letovi preko „zvaničnog“ Antarktika ne postoje pod izgovorom da je zrak pre- hladan za avione što je laž. Rute putovanja su krajnje nelogične zato – a razlog je da Antarktik ne postoji na naĉčn kako prikazuje „zemlja kao

Let Santjago- Sidnej je krajnje nelogičan u smislu maršrute koja ide I na juţnu i na sjevernu hemisferu ako bi gledali globus..ako pak pogledamo mapu ravne zemlje – crta je idealna.

Postoji veći broj letova koji su krajnje nelogičnih maršuta. Ako gledamo globus. Recimo let od Južne Afrike do Australije ide preko Dubaia duplirajući tako put.. Ali, pogledamo li mapu ravne zemlje – to je skoro prava linija! (vidi slike dole na sledećoj strani )

Okrugla Zemlja - masovna hipnoza

Mesec nije daleko koliko nauka kaže.

Neki od dokaza sa gravitacijom da zemlja nije loptasta - flat earth

Ako navodno gravitacija „savija“ okeane u loptu, kako ribe plivaju u tako zgusnutom fluidu kao voda?
Slikovni rezultat za ravna zemlja gravitacija
Kapetani brodova na okeanu nikad ne uzimaju sferu u kalkulacije i opet plove bez greške, vijekovima unazad. To bi bilo nemoguće da je zemlja kugla koja rotira

Zagovornici rotacija kažu da gravitacija drži sve na okupu, zemlju, okeane, ljude.. kako onda ona ipak nije dovoljna da zadrži ptice da polete ili avion ?

Slikovni rezultat za ravna zemlja gravitacija
Pošto zemlja nije lopta, pomorski kapetani znaju iskustveno da što se ide južnije, linije geografske širine obuhvataju sve veći obim.. i tako plove vijekovima; Obrnuto, zvanična verzija tvrdi sve suprotno od iskustva realne plovidbe koju kapetani znaju i primenjuju – da linije geo.

Širine posle ekvatora obuhvataju sve manji obim; Ovakvi nonsensi uče se u školama, ali iskusni moreplovci se smiju na takve stvari znajući istinu.

petak, 28. listopada 2016.

200 dokaza da je zemlja ravna..

200 dokaza da je zemlja ravna.. kliknite OVDJE i preuzmite knjigu.

Da je zemlja rotirajuća kugla pilot aviona pri brzini od 500 Milja/sat morao bi stalno da spušta „nos“ aviona


Slikovni rezultat za avion ravna zemlja

15) Da je zemlja rotirajuća kugla pilot aviona pri brzini od 500 Milja/sat morao bi stalno da spušta „nos“ aviona i menja kurs oko pola milje na dole svaki minut – inaĉe bi otišao u svemir, tj. Posle sat leta bez ove korekcije bio bi 31,5 milja višlje od oĉekivane visine! Pitajte pilote rade li to tokom leta?

14) Potpukovnik Portlock preneo je posebnom aparaturom refleksiju sunca na 108 milja udaljenu taĉku

14) preneo je posebnom aparaturom refleksiju sunca na 108 milja udaljenu taĉku – što bi opet bilo nemoguće ako je zemlja lopta – mesto primanja trebalo je biti preko milju ispod horizonta

Nikad se ne uzima zakrivljenost planete u obzir pri velikim javnim radovima na raznim infrastrukturnim objektima! Zemlja je ravna!10) Između Londona i Liverpula je prava pruga 180 milja a na sredini puta je stanica Birmingem sa nekih oko 75 m nadmorske visine; Da je zemlja lopta, ova pruga bi bila luk sa centrom u Birmingemu koji bi bio računica kaže preko jedne milje iznad Londona i Liverpula
a što svi stanovnici ovog kraja znaju da nije ni blizu slučaj.

12) Brodo-kanal“ firma iz Maestera objavila je u reviji Zemljada pri gradnji kanala i pruga reper koji se ustoljeće uzima je da je tlo ravno i da se nikad ne uzima zakrivljenost planete u obzir pri velikim javnim radovima na raznim infrastrukturnim objektima!13)   U 19-om stoljećeu Francuzi Biot i Arago dokazali su da se na kopnu može vidjeti jak reflektor na daljini od 160 kilometara; Ovo su utvrdili u Španiji na pogodnom delu reljefa (isti uspon dva gradića je bio) a da je zemlja sfera ovo bi bilo nemoguće jer bi reflektor morao biti čak milju i po ispod horizonta!

Pobijanje 10 najjačih dokaza da je Zemlja jureća i vrteća lopta.

Pobijanje 10 najjačih dokaza da je Zemlja jureća i vrteća lopta. Originalni video na linku: https://www.youtube.com/watch?v=JkaTPpziP4U


Geometri, inženjeri i arhitekte nikada nisu uzimali zakrivljenost sfere prilikom izrade svojih projekata.

7) Geometri, inženjeri i arhitekte nikada nisu uzimali zakrivljenost sfere prilikom izrade svojih projekata. Kanali, pruge, mostovi, tuneli na primjer ustoljeće su građeni horizontalno, često i stotinama kilometara, potpuno pravolinijski, potpuno bez „zakrivljenja“ koje bi moralo biti uzeto u obzir (i primjećeno) da postoji...

8) Suecki kanal spaja Mediteran i Crveno more i dug je 100 milja. Nema nikakve vodopropusnice i putem spojenih sudova predstavlja neprekinuti kontunuitet dva mora! Kada je građen inženjeri uopće nisu ni razmišljali o „zakrivljenosti“ zemljine kugle. Osim dva mora, spaja i nekoliko jezera u jedan neprekidan sistem..Kada je otvoren pokazalo se da su dva mora već bila u istom nivou.


9) Inženjer, W. Winckler je objavio u reviji „Zemlja“ tekst koji detaljno objašnjava koliko je u inženjerskoj praksi apsurdna priča o tome da je zemlja sfera, navodeći niz primjera izgradnje velikih pruga i kanala; „Niti smo uzimali „sferičnost“ zemlje u projekte, niti smo ikada na terenu primetili nešto što bi ukazivalo na to da je zemlja lopta“ kaže on.. „Takve gluposti pominju se samo u školskim knjigama“ tvrdi Winckler

6. Sva mjerenja pokazuju idealnu ravninu vodenih površina !


Slikovni rezultat za ravna zemlja zakrivljenje 200 dokaza6) Računica kaže da bi zakrivljenje vodene površine (kao idealne sredine za ova mjerenja za razliku od reljefa na zemlji) trebalo biti 8 inča po milji multiplicirano sa kvadratom distance (oko 20 cm po milji, 1 milja je 1609 metara); U praksi se to nikad međutim nije potvrdilo. Sva mjerenja pokazuju idealnu ravninu vodenih površina !

5. Rijeke sa dugim tokom, morale bi povrijemeno takođe teći „uzbrdo“ kada bi zemlja rotirala

5) Rijeka Nil na jednoj dionici toka teče 1000 milja sa padom od samo 30 cm. Rijeke Kongo, Parana, Paragvaj, kao i još neke Rijeke sa dugim tokom, morale bi povrijemeno takođe teći „uzbrdo“ kada bi zemlja rotirala jer reljef ne bi mogao drugačije da bude savladan..

srijeda, 26. listopada 2016.

Rijeke teku od višlje ka nižoj točki dok se ne uliju u more, to svi znamo. - ravna zemlja (nauka o ravnoj zemlji)

Rijeke teku od višlje ka nižoj točki dok se ne uliju u more, to svi znamo. Da je zemlja rotirajuća lopta mnoge rijeke ne bi mogle teći, recimo Misisipi bi na svom 3000 milja dugom putu morao teći čak 11 milja "prema gore" dok ne stigne u Meksičkom zalivu .. ima još niz primjera

Savršeno ravne vodene površine na okeanima, kanalima, rijekama, jezerima. - ravna zemlja (nauka o ravnoj zemlji)

Jedan od najjačih dokaza da zemlja nije kugla su ogromne, savršeno ravne vodene površine na okeanima, kanalima, rijekama, jezerima. Na okeanima je vidljivost moguća i više desetina (stotina čak) kilometara – pri čemu bi posmatrani objekti (brodovi) trebali biti nekoliko kilometara ispod horizonta ako je zemlja lopta – kaže matematika. Na slici dole desno je kanal u engleskoj 9,6 km potpuno prav i bez milimetra visinske razike s kraja na kraj kanala - a koja bi „trebala“ biti 4 metra; Voda kao fluid je najbolji dokaz da planeta nije sferična! Ove provjere laserski su vršene i na velikim jezerima.

Horizont uvijek vidimo u visini očiju - ravna zemlja (nauka o ravnoj zemlji)


Horizont ustoljeće vidimo u visini očiju, nikad ne moramo da spuštamo pogled da bi ga vidjeli. Da je zemlja sferična, na velikim visinama morali bi smo da spuštamo pogled da bi vidjeli - pratili horizont, i to bi važilo bez obzira koliko je velika zemlja..Toga u praksi nema.

Ravna zemlja - Horizont nije zakrivljen - ravna zemlja (nauka o ravnoj zemlji)


Horizont se ustoljeće vidi perfektno ravan 360 stupnjeva okolo posmatrača, bez obzira na visinu.Svi amaterski baloni, rakete,zrakoplovi i dronovi pravili su foto-video snimke koji ovo dokazuju sa preko 20 milja visine. Jedino NASA i druge vladine „kosmičke agencije“ prikazuju zakrivljenje na svojim montiranim fotografijama i video snimcima.

Da li ste ikada bili u zabludi? - ravna zemlja (nauka o ravnoj zemlji)
Da li ste ikada bili u zabludi?
Ja cu vam odmah odgovoriti sa DA.
Prije nego što počnem sa ovim svojim veoma teškim temama koje su bitne za razvoj ljudske vrste koja polako gubi smisao svog postojanja, upozorit ću vas da 90% ljudi ne vjeruju u sve ovo a možda ste i vi takva osoba. Ako jeste pažljivo pročitajte ovu knjigu do kraja i dobro je proučite pogotovo učenje o zemlji.
Neka vam je bog na pomoći, ako nakon čitanja ove knjige ne mognete nikad više smirom zaspati kao što se desilo i meni davnih 80tih godina.
Razmišljajte svojom glavom i vjerujte svojim čulima. · Klasičan posao je piramidalna šema
· Mediji pišu što politika dozvoljava ili plati
· Moda je nametnuta da se ne interesujete za bitne stvari u životu