utorak, 14. veljače 2017.

Za koliko bi avion stigao do cilja koji je udaljen samo 100 km, a koji se nalazi u smijeru okretanja Zemlje. Naravno pretpostavka je model loptaste Zemlje. -Ravna ZemljaPrijatelj: A kako objašnjavaš let avionom u istom smijeru okretanja zemlje, mislim na model loptaste zemlje?
Za koliko bi avion stigao do cilja koji je udaljen samo 100 km, a koji se nalazi u smijeru okretanja Zemlje. Naravno pretpostavka je model loptaste Zemlje.
Ja: Ako se avion kreće od točke A brzinom od 417.5 km/h do točke B po modelu loptaste zemlje, let bi trajao cca 30 h. za udaljenost od samo 100km.
Razlog je što se zemlja kreće po ekvatoru brzinom od 1670 km/h te dok avion svojim kretanjem opet dodje do točke B tj cilja koji se pomjera 4 puta brže od aviona sustici ce se tek na točki B1.
- od točke A do B1 je cca 12525 km podijeljeno brzinom aviona je duljina putovanja od cca 30h.
Znaci cilj bježi brzinom zemlje od 1670 km i sustižu se tek za cca 30 h. na točki B1.
Let aviona bi trajao cca 30h.Ako bi avion išao u kontra smijeru do cilja B to bi bila udaljenost od obim zemlje 40075-100=39975 km i avion bi brže stigao jer bi se cilj kretao u smijeru aviona brzinom od 1670+417.5= 2087,5 km/h. Avion bi u tom slučaju stigao za cca 19h.

ZAKLJUČAK: Ovo je još jedan u nizu dokaza da zemlja nije loptasta i da se ne kreće, jer u praksi letovi traju u realnom vremenu i dužinom po modelu ravne zemlje kakvu i vidimo svojim okom i ostalim optičkim pomagalima.

Nema komentara:

Objavi komentar